Er glansbildene normalen?

Helsedyrkingen som enkelte driver i dag skaper ikke nødvendigvis beundring og respekt, men heller skam over egen manglende viljestyrke dersom man ikke oppnår det «glansbildene» får til. Hva gjør det med oss om vi hele tiden streber etter det “perfekte”? Det kan være både fysisk og psykisk belastende å fremstå perfekt til en hver tid, for det å jakte perfeksjonisme er stressende, og ikke nødvendigvis helseskapende. For å skape god helse bør vi kanskje senke kravene litt og innse at «glansbildene» ikke er normalen.

Perfeksjonisme truer helsa

I helgen kunne vi lese i Dagbladet at det blir film om Per Fugellis (lege og professor i sosialmedisin) siste dager. Jeg synes det er vemodig at Fugellis liv går mot slutten. Jeg har stor respekt for han, selv om jeg nok ikke er enig i alt han sier. Men når det kommer til hans uttalelser om helse, kunne jeg ikke vært mer enig. Fugelli har sagt og skrevet mye om hvilke forhold som skaper god helse, og at det ikke er uten betydning hva folk selv legger i begrepet god helse. Per Fugelli har så rett så rett når han sier at for og trives må du være fornøyd med nok, fremfor å ville ha alt. Du trenger ikke være et glansbilde, være kravstor og ha alt for høye forventninger til utseende, hjemmet og jobbprestasjoner. For høye forventninger, for mye perfeksjonisme og for mye prestasjon truer helsa vår. For å bevare en god helse må vi vise litt måtehold, både i forventinger til oss selv og til andre. Med for høye forventninger vil du nok bli skuffet og veldig sliten.

 “Livet er ikke perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss selv og hverandre som medfødt feilvare”.  –Per Fugelli

For det er jo faktisk sånn at normaltilstanden er ikke å være i toppform, ha glansbildekropp, ha et liv uten smerte, uten problemer og uten følelsen av og ikke strekke til. Normalen er ikke en kropp uten skjevheter og et liv uten utfordring. Dersom vi innbiller oss at dette er normaltilstanden, og dette blir en idealtilstand, vil vi få trøbbel ifølge Fugelli. Normalen er at alle har vi utfordringer, noen mer enn andre, men de fleste tier om sine problemer, komplekser og skjevheter. Det føles som nederlag å vise den sårbare siden til andre. Ingen vil føle seg mislykket og bli dømt av andre. «Sårbarhet, avmakt og sykdom er alle menneskers lodd, sånn er livet», sier Fugelli.

“Alle” vil ha likes!

På sosiale medier ser det ut til at “alle” har mye penger og frihet til å gjøre det man ønsker, og alt dette skal selvsagt dokumenteres. Bilder blir publisert, og alle vil at andre skal se glansbilder av familie, barna, venner, hjemmet, maten, båten, bilen, eksotiske reiser osv. Alle vil ha oppmerksomhet, alle vil ha «likes». Vi streber etter annerkjennelse, beundring og respekt fra andre. Jeg spør meg hvorfor har vi dette eksponeringsbehovet ovenfor andre? Hvorfor er det så viktig å vise andre det perfekte? Fugelli sier at jo sterkere glansbildemennesket blir båret frem, jo svakere blir selvbilde til dem som opplever seg som flekker: kronisk syke, uføre, funksjonshemmede, pleietrengende, stoffmisbrukere, fete, røykere, alkoholmisbrukere, arbeidsledige og sosialklienter. Men et samfunn med null feil, null svakhet og 100 % perfeksjonisme gjør dessverre også at helseidealet blir så blankt at alle kommer til kort, vi blir alle flekker.

Hva skaper god helse? 

God helse betyr ikke nødvendigvis trening seks dager i uken, ekstremt sunt kosthold og superfood. Helsedefinisjoner integrerer mestring, ressurser og funksjon, og ikke bare fravær av sykdom. Helse er trivsel, lavt stressnivå, latter, følelsen av å være en del av et fellesskap, gjensidig kjærlighet, bli respektert, få annerkjennelse for den man er og få støtte fra andre. Helse er også å ha overskudd i forhold til hverdagens krav og utfordringer. Helse er indre ro.

 “En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen”. –Per Fugelli                                

Man kan faktisk være fysisk syk, men føle at man har god helse allikevel. Eller man kan være fysisk frisk, men slett ikke føle det sånn. Du skal ha det godt med deg selv, og unngå å ha konstant dårlig samvittighet for at du ikke strekker til og kommer til kort. Gjør så godt du kan, og vær fornøyd med det, litt er bedre enn ingenting. Aksepter at du ikke er perfekt, ingen andre er det heller, selv om det i noen tilfeller kan se sånn ut. Kanskje det er de som har et lite tilfredsstillende liv som er de mest aktive til å vise andre hvor vellykket de er?  

Du er bra nok!

Kanskje det er på tide å gjøre som Fugelli sier; vi bør tenke at nok er nok, vi trenger ikke å prøve og oppnå alt. Vi bør glede oss over de enkle gode stundene, og tørre å vise vår sårbarhet til andre. Vær raus med deg selv og vær trygg på deg selv. Bestem deg for at du skal være glad i deg selv med dine skjevheter og mangler, du er bra nok! 

Ikke la glansbildene blir normalen.

Karin ♥

nov 6, 2016 | Posted by in Blogg | Kommentarer er skrudd av for Er glansbildene normalen?